top of page
20200210_134253 (002).jpg

Werkwijze

Verwijzing

U kunt zich bij Psychotherapiepraktijk Hazenkamp aanmelden met of zonder verwijsbrief van uw huisarts. Zonder verwijsbrief krijgt u per gesprek een rekening en wordt uw behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Met een verwijsbrief van uw huisarts, krijgt u, afhankelijk van het type verzekeringspolis, de behandeling wel vergoed (zie Vergoedingen op onze website). Zie onderstaande link voor de nieuwe regels rondom verwijzing.

www.rijksoverheid.nl/.../2017/03/16/brochure-verwijzingen-ggz

 

Uw huisarts kan u bij psychische problemen verwijzen met een verwijsbrief. Hierin staat beschreven om welke klachten/problemen u wordt doorverwezen. Er wordt door uw huisarts een indicatie gesteld voor de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Voor beide vormen van behandeling kunt u terecht bij Psychotherapiepraktijk Hazenkamp.

Bij de Generalistische Basis GGZ heeft uw huisarts de inschatting gemaakt dat het gaat om lichte tot matige, niet complexe psychische problemen. Bij de Gespecialiseerde GGZ wordt uitgegaan van meer complexe of ernstige problematiek. Er is dan sprake van problematiek op meerdere vlakken.

U kunt zich bij Psychotherapiepraktijk Hazenkamp aanmelden via het contactformulier op deze website. Inge Hellenbrand of Annika Cornelissen zal dan telefonisch contact met u opnemen. Wanneer u wilt overleggen of een behandeling binnen onze praktijk mogelijk of passend is, kunt u uiteraard ook contact opnemen. Als u zich bij Psychotherapiepraktijk Hazenkamp aanmeldt, is er mogelijk sprake van een wachtlijst. Bij een eerste, telefonisch contact wordt u hierover geïnformeerd. Als na telefonische contact wordt besloten een intakegesprek in te plannen, wordt u gevraagd een intakeformulier in te vullen. Deze ontvangt u per email en kunt u voorafgaand aan het intakegesprek ingevuld terug mailen.

Als zorgverleners zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te controleren en te registreren. Ook dient u uw legitimatiebewijs mee te nemen, dit is wettelijk verplicht. De verwijzing van uw huisarts en (een kopie van) uw zorgpas neemt u mee voor uw eerste afspraak.

Intake

De intakefase varieert van één tot enkele gesprekken, afhankelijk van uw klachten en problematiek. In de intakefase gaan we samen uw klachten en uw hulpvraag in kaart brengen. Vervolgens stellen wij samen met u een behandelplan op en wordt gestart met de behandeling.

bottom of page