top of page

Betalingsvoorwaarden

Er wordt na afronding van de behandeling gefactureerd, waarbij u wordt verzocht uw factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. Indien er 30 dagen na verzending van deze factuur geen betaling heeft plaatsgevonden krijgt u van ons een herinneringsfactuur. Mocht deze na 14 dagen nog niet zijn voldaan, dan ontvangt u van ons een aanmaning, waaraan €20,00 administratiekosten zijn verbonden. Als ook deze aanmaning na een periode van 7 dagen niet wordt voldaan, ontvangt u een ingebrekestelling, wederom verhoogd met €20,00 administratiekosten. Indien ook hierna betaling uitblijft, geven wij na nogmaals 7 dagen uw openstaande factuur uit handen aan incassobureau MediCas ( zie https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden); zij zullen de verschuldigde factuur daarna bij u innen. Alle bijkomende kosten voortvloeiend uit het inschakelen van het incassobureau zullen bij u in rekening gebracht worden.

bottom of page