top of page

Groepstherapie
 
Groepstherapie is psychotherapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak acht tot tien, vormt samen met twee groepstherapeuten een therapiegroep die iedere week 150 minuten bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomst bespreken en/of behandelen de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding van de psychotherapeuten. In deze therapievorm spelen niet alleen de cliënt en de therapeut, maar alle groepsleden een rol. Met het gegeven dat de therapie plaats vindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen. In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Natuurlijk zal tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander. In principe is groepstherapie voor dezelfde mensen en problemen geschikt als individuele therapie. Met groepstherapie worden goede resultaten bereikt, die vergelijkbaar zijn met die van individuele psychotherapie.Psychotherapiepraktijk Hazenkamp biedt groepstherapie  o.a. vanuit schematherapie. Deze vorm van groepstherapie is geschikt voor mensen die al langere tijd worstelen met een negatief zelfbeeld en/of lastige patronen in hun denken, voelen en doen en die regelmatig tegen problemen aanlopen in hun relaties (met partner, familieleden, vrienden, collega’s, etc.).
In onze praktijk zijn er momenteel 4 groepen waarin in twee voornamelijk vanuit model van schematherapie gewerkt wordt, één psychodynamische groep en één ACT groep. Daarnaast zal in februari een derde schematherapiegroep en mogelijk in het voorjaar een vierde groep.
 

bottom of page