top of page

Behandeling

De duur van een behandeling is heel wisselend en afhankelijk van uw problemen. Bij complexe problematiek, kan de behandeling een jaar of langer duren. Tijdens de behandeling, zullen we regelmatig (minimaal iedere 6 maanden) evalueren. Hierbij worden ook ROM vragenlijsten afgenomen om de voortgang van de behandeling in de gaten te houden.

Een sessie voor een individuele behandeling duurt 50 minuten. Een sessie voor een EMDR-behandeling, partnerrelatie- of gezinstherapie of groepspsychotherapie duurt maximaal 90 minuten. Zie voor inhoudelijke informatie over de verschillende vormen van psychotherapie die Psychotherapiepraktijk Hazenkamp aanbiedt, Behandelingen op onze website.

Het behandelen van psychoses, schizofrenie, verslavings- en forensische problemen behoren niet tot het werkgebied van Psychotherapiepraktijk Hazenkamp. Ook bij mogelijke acute crisisinterventies of intensievere behandelvormen zoals deeltijdbehandeling of klinische behandeling, kunt u niet bij ons terecht. Wel kunnen wij samen met u onderzoeken wat een passende plek voor u is en u in overleg met de huisarts doorverwijzen naar een meer passende behandelsetting.

De praktijk is iedere werkdag geopend. Wij werken zo veel mogelijk met afspraken op een vaste dag en vast tijdstip in de week. De behandelingsuren zijn van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur en vrijdag van 9.00uur tot 12.00uur.  Eén groepstherapie vindt in de avonduren plaats.

In geval van feestdagen en/of vakanties is er altijd een achterwacht geregeld. Cliënten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

De verwijzer, meestal de huisarts, wordt aan het begin en einde van de behandeling geïnformeerd, indien u daarvoor schriftelijke toestemming voor geeft.  Ook anderen ontvangen nooit informatie zonder uw schriftelijke toestemming.

bottom of page