top of page

Psychotherapie


Psychotherapie lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, eetproblemen, relatieproblemen, negatief zelfbeeld, traumatische ervaringen, etc. Vaak liggen negatieve ervaringen ten grondslag aan de problemen.
Het resultaat van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Aan nare omstandigheden zoals een chronische ziekte of werkeloosheid kan therapie niets veranderen. Een geslaagde psychotherapie garandeert ook niet dat u de rest van uw leven geen problemen of moeilijke gevoelens meer zult hebben. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat u uw problemen beter leert hanteren.
Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. De behandeling kan individueel zijn, maar ook in een groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.
Voor het welslagen van de therapie is uw inzet even belangrijk als de deskundigheid van uw psychotherapeut. Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met hobbels en ups en downs. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het kan zijn dat u zich (tijdelijk) slechter gaat voelen of dat u het idee heeft verder vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie.
Sommige mensen blijven last houden van psychische problemen of hebben te kampen met terugkerende klachten. Een psychotherapeut kan u dan door de moeilijke perioden heen helpen. Bij Psychotherapiepraktijk Hazenkamp worden verschillende vormen van psychotherapie aangeboden, te weten schematherapie, EMDR, Acceptance-and-commitmenttherapie, groepspsychotherapie, psychodynamische psychotherapie en cognitieve gedragstherapie.

bottom of page