Tarieven

Vanaf 01-01-2022 verandert de bekostiging in de zorg en wordt overgegaan op het zorgprestatiemodel. Hier vindt u een cliëntenfolder wat dit betekent. 

CLIËNTENFOLDER

ZORGPRESTATIEMODEL

 

Onderstaande informatie geldt t/m 31-12-2021

Het maximum tarief voor behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en is ingedeeld naar aantal minuten van de volledige behandeling (zie tabellen onderaan deze pagina). Deze tarieven worden bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Aan het einde van de behandeling ontvangt u een overzicht van de aan u in rekening gebrachte kosten en het aantal behandelminuten. Dit overzicht kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie van (een gedeelte van) de kosten. Zie voor uitgebreide gegevens Vergoedingen. Bij psychotherapeutische en psychologische behandelingen wordt het eigen risico in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar, zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorg. Samen met u wordt er in de intakefase besproken wat de (verwachte) kosten zijn van behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. Pas na overeenstemming zal de behandeling worden opgestart. 

Voor de volledigheid  vindt u hieronder informatie over n specialistische GGZ en over de hierbij wettelijke vastgestelde maximum tarieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGGZ

​Wanneer uw klachten ernstig en/of complex zijn, is behandeling vanuit de SGGZ aangewezen. Gespecialiseerde GGZ wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Met betrekking tot de kosten geldt dat u niet per sessie betaalt. Een DBC wordt geopend voor de periode van maximaal 1 jaar. De DBC-kostprijs verhoudt zich tot het aantal minuten dat is besteed aan de behandeling. De DBC factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uzelf gestuurd.
In de DBC worden alle in het kader van de behandeling uit te voeren activiteiten opgenomen, dus ook bijvoorbeeld onderzoeken, overleg met verwijzers of betrokken behandelaren en administratieve taken. Alle gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC informatie systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Het anonimiseren geldt niet voor de DBC rekening die u krijgt en die u kan indienen bij uw zorgverzekeraar, maar hetgeen behandeld is wordt ruim omschreven zoals bijvoorbeeld ‘angststoornis’ of ‘persoonlijkheidsstoornis’.

De tarieven zijn vermeld in onderstaande tabel en ingedeeld in het aantal bestede minuten.

Kijk voor uitgebreide informatie op de site van de NZa https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/

 Het tarief voor overige zorgproductproducten  bedraagt   €110,27 per consult

Mocht u geen declaratie willen indienen bij de zorgverzekeraar hanteren wij een vast uurtarief. Hieronder vindt u de tarieven, waarin zowel de directe (face-to-face) als de indirecte contacten (rapportage, testafname, uitwerken testen etc.) worden meegerekend in het aantal bestede minuten

Diagnostiek en/of behandeling;       €110 per uur

Second opinion;                                 €110 per uur

Supervisie;                                         €110 per 45 minuten

 

 

.