top of page

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een vorm van psychotherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve therapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. De behandeling richt zich in de eerste plaats niet op het wegnemen van klachten, maar op het vergroten van uw mogelijkheden om er mee om te gaan en het maken van andere, voor u meer werkbare keuzes. Hierdoor kan de invloed van de klachten op uw leven afnemen. Ook creëert u ruimte om zich te richten op dingen die u belangrijk en waardevol vindt in het leven.

In onze praktijk wordt ACT zowel individueel als in een groep aangeboden. In bijgevoegd PDF vindt u de informatiefolder van de ACT groep.

bottom of page