top of page

Vergoedingen

Psychotherapie wordt in principe volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, mits u bent verwezen door uw huisarts en u beschikt over een verwijsbrief. Er is geen beperking aan het aantal therapiegesprekken dat vergoed wordt. Behandeling wordt achteraf gedeclareerd volgens de zogenaamde DBC-systematiek.
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig. Ga voor meer informatie naar Tarieven.

Geen contracten met zorgverzekeraars
Psychotherapiepraktijk Hazenkamp heeft er expliciet voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. De reden hiervoor is dat wij ons niet kunnen vinden in de voorwaarden van deze contracten. De verzekeraars schrijven in toenemende mate voor wat we moeten doen en laten in een behandeling en dat staat regelmatig haaks op de professionele standaarden in ons vak. Meer informatie over onze bezwaren en zorgen over de GGZ is te vinden op www.decontractvrijepsycholoog.nl.


Kosten
Dit betekent niet dat uw zorg bij Psychotherapiepraktijk Hazenkamp niet vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft gekozen. Heeft u voor 2023 een volledige (100%) Restitutiepolis afgesloten, dan worden de kosten van uw behandeltraject volledig vergoed. Een restitutiepolis is over het algemeen een paar euro duurder per maand dan een naturapolis. U heeft dan echter wel een volledige vrije artsenkeuze en uw behandeling wordt volledig vergoed. Indien u een andere polis heeft (bijv. een budget-, natura- of een gemengde polis), wordt in de regel tenminste 70% van de kosten vergoed. We zoeken dan samen met u naar een passende regeling. Indien u hier meer informatie over wilt, kunt u contact met ons opnemen. Houdt u rekening met het eventueel nog te verrekenen eigen risico, voor 2023 (en 2024) is dit €385,-.


Keuze zorgverzekering
Aan het einde van ieder jaar kunt u een nieuwe verzekeringspolis afsluiten. Mocht u willen overstappen, dan is het goed twee data in de gaten te houden: vóór 1 januari dient u uw huidige verzekering te hebben opgezegd en voor 1 februari van datzelfde jaar moet een nieuwe verzekeraar zijn gekozen. Voor het eventueel kiezen van een nieuwe verzekering, kan gebruik gemaakt worden van het overzicht van www.decontractvrijepsycholoog.nl. Hieronder tvindt u een overzicht van de volledige Restitutiepolissen 2024
 en de bijbehorende maandpremie. Aan de overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Verhindering/annulering afspraak
Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren per email of telefoon te laten weten. Zo niet, dan wordt €100,- als no show-tarief in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.


 

IMG_4182[1886].JPG
bottom of page