Psychodynamische psychotherapie

 

Het doel van inzichtgevende psychotherapie is inzicht te verschaffen in het ontstaan van psychische problemen. De oorsprong kan zowel in het heden als in het verleden liggen. Een belangrijk uitgangspunt bij deze vorm van psychotherapie is dat drijfveren van gedrag vaak niet bewust zijn. U kunt zich soms angstig, onzeker, gedeprimeerd, voelen, zonder te begrijpen waar het vandaan komt. Het ervaren van zulke gevoelens kan het leven onbevredigend maken en leiden tot ernstige verstoring van studie, werk, intieme relaties. Een 2e belangrijk uitgangspunt is dat het beeld dat u van u zelf en anderen hebt, sterk wordt bepaald door de ervaringen met ouders en verzorgers in uw vroege jeugd. Maar ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten. Soms worden ervaringen van vroeger herbeleefd en onbewust herhaald in de omgang met anderen. Vaak wordt ongewild op een bepaalde manier op dezelfde situaties gereageerd.In de inzichtgevende/psychodynamische psychotherapiebenadering is het doel, onbewuste, weggestopte, verdrongen, verborgen, meestal beangstigende gevoelens en belevingen geleidelijk bewust te maken, te beleven, onder ogen te zien, waardoor psychische problemen beter worden begrepen en verder verwerkt. Door inzicht kan men verder aan zichzelf werken, waardoor de problemen en symptomen verminderen en/of verdwijnen.Deze vorm van psychotherapie biedt de mogelijkheid, in een veilige omgeving, belangrijke gevoelens te ervaren, te onderzoeken en te verwerken.

Begin 2019 zal in onze praktijk gestart worden met een psychodynamische groep (zie PDF)